Nikaaaa

32 teksty – auto­rem jest Ni­kaaaa.

OKO W OKO.
RA­MIĘ W RAMIĘ.
SŁOWO W SŁOWO.
TWORZY WSPÓLNE 'MY'. 

myśl • 28 sierpnia 2015, 16:48

Dot­knij mo­je serca,
a poczu­jesz rytm
w ja­kim uderza. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 18 maja 2015, 21:43

Mi­mo te­go co się stało
na­dal pot­ra­fimy ze sobą rozmawiać.
Mi­mo odległości
jes­teśmy blisko,
po­nieważ nasze uczucie
na­dal trwa
i dob­rze się trzyma
mi­mo przeszkód ja­kie napotkało. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 11 maja 2015, 22:41

Jes­tem os­wo­jona Tobą.
Twoją obecnością.
Czuję Cię.
A kiedy jes­teśmy obok siebie
nic już nie jest ta­kie same.
Wiesz o tym.
Każdy to widzi.
Nie da się te­go nie zauważyć.
Tak już jest.
Między piekłem,
a niebem.
Blask słońca.
Zim­ny po­wiew wiatru.
A po środ­ku tłumu.
Całego zamieszania.
Stoimy MY.
Od­da­leni ale między
wspólnym napięciem.
Tą samą falą. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 10 maja 2015, 16:14

Od­dycham przyszłością,
która pop­ro­wadzi do przodu
- do wie­czne­go szczęścia
w cieniu twoich skrzydeł. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 5 maja 2015, 22:31

Udo­wod­nię To­bie, że potrafię.
Nic się już nie liczy.
Podążaj za mną .
Wiele zo­baczysz lecz nie przy moim boku.
Wszys­tko się zmieniło.
W szczególności Ty.
Myślisz, że na­dal będę tą naiwną,
która zaw­sze na Ciebie czekała,
która była blis­ko mi­mo wszystko.
Lecz czas uległ zmianie.
Już nie czekam.
Podążam za swoimi marzeniami. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 29 kwietnia 2015, 14:31

Życie to go­towy sce­nariusz na fas­cy­nujący film. 

myśl
zebrała 5 fiszek • 17 kwietnia 2015, 17:38

Od­ważni, by sprze­ciwić się życiu,
biec pod wiatr za swoimi myślami,
nie zwra­cając uwa­gi na to co mówią inni,
żyjąc chwilą,
tym co jest te­raz,
szczęściem, które przet­rwa wieki
jeśli się o nie zadba.
Nie pod­da­waj się ty tu decydujesz
o swoim losie,
o swoich marzeniach. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 13 kwietnia 2015, 17:49

Spróbuję zacząć wszys­tko od nowa.
Spróbuję zapomnieć.
Nie gwa­ran­tuję, że mi się uda,
ale spróbuję żyć tak jak wcześniej.
Jeśli sta­niesz na mo­jej drodze
to nie wiem co zrobię,
może już zaponę,
a może wszys­tko wróci na nowo. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 8 kwietnia 2015, 22:18

Czy to co się stało
nie miało dla Ciebie znacze­nia ?
Czy był to przy­padek ?
Włas­ne wyob­rażenie
o szczęściu ?
Za­ryzy­kowałeś i tak po prostu
od­puściłeś ?
Te­raz ?
(...) 

myśl
zebrała 3 fiszki • 7 kwietnia 2015, 13:26
Nikaaaa

ta głębia twych oczu

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Nikaaaa

Użytkownicy
M N O
Pokaż
Kalendarz
Aktywność

28 sierpnia 2015, 16:48Nikaaaa do­dał no­wy tek­st OKO W OKO. RA­MIĘ W [...]

19 maja 2015, 22:21MarcoPolo sko­men­to­wał tek­st Dotknij mo­je ser­ca, a poczu­jesz [...]

19 maja 2015, 20:40mill sko­men­to­wał tek­st Dotknij mo­je ser­ca, a poczu­jesz [...]

19 maja 2015, 15:21Nikaaaa sko­men­to­wał tek­st Dotknij mo­je ser­ca, a poczu­jesz [...]

18 maja 2015, 22:22MarcoPolo sko­men­to­wał tek­st Dotknij mo­je ser­ca, a poczu­jesz [...]

18 maja 2015, 21:43Nikaaaa do­dał no­wy tek­st Dotknij mo­je ser­ca, a poczu­jesz [...]

11 maja 2015, 22:45Nikaaaa sko­men­to­wał tek­st Mimo te­go co się [...]

11 maja 2015, 22:44Nikaaaa sko­men­to­wał tek­st Wiesz, co czu­je człowiek, [...]

11 maja 2015, 22:42Nikaaaa sko­men­to­wał tek­st Nasza miłość na pew­no [...]

11 maja 2015, 22:42Nikaaaa sko­men­to­wał tek­st Postaraj się za­bić wątpli­wości [...]